เครื่องราชูปโภค

เครื่องราชูปโภค

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องราชูปโภคเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ที่แสดงถึงพระเกียรติในฐานะพระราชาแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มใหญ่ได้แก่

 1. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
 2. เครื่องนมัสการเป็นเครื่องใช้ในงานพระราชพิธีทางศาสนาได้แก่เครื่องนมัสการทองใหญ่ เครื่องนมัสการพานทอง 2 ชั้น  ชั้นเครื่อง ชั้นเครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี เครื่องนมัสการทองทิศ เครื่องนมัสการทองน้อย เครื่องนมัสการกระบะถม เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เครื่องนมัสการบูชายิ่ง เครื่องนมัสการสำรับใหญ่ และพระเต้าทักษิโณทก
 3. เครื่องบรมอิสริยาราชูปโภคประกอบด้วยพานพระขันหมาก พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ พระสุวรรณศรีบัวแฉก พระสุพรรณราช
 4. เครื่องประโคมเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับประโคมในงานพระราชพิธีต่างๆ ประกอบด้วยแตรมโหระทึก สั่งแต่และกองชนะ
 5. เครื่องสูง เป็นเครื่องประดับพระราชอิสริยยศในกรุเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยฉัตร 5 ชั้น  7 ชั้น บังแทรก ฉัตรชุมสาย จามร พระกลด บังสูรย์และพัดโบก
 6. ต้นไม้ทองเงิน เป็นพระราชบัญญัติการของประเทศชาติที่นำมาถวายพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
 7. พระโกศ เป็นเครื่องใช้สำหรับทรงพระบรมศพเมื่อเสด็จสวรรนคตประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ 2 โกศ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1  องค์หนึ่งและสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อีกองค์หนึ่ง
 8. พระธำมรงค์ ประกอบด้วยพระธำมรงค์วิเชียรจินดาและพระธำมรงค์รัตนวราวุธ
 9. พระมหาสังข์ ใช้สำหรับพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ พระมหาสังข์ทักษิณาวรรต พระมหาสังข์เพชรใหญ่ พระมหาสังข์เพชรน้อย พระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สำฤทธิ์และพระมหาสังข์เดิม
 10. พระสังวาลย์ เต้นเครื่องศิริมงคลประกอบด้วยสังวาลย์พระนพ พระมหาสังวาล พระสังวาลพราหมฌ์ธุรำ
 11. พระแสงศาสตราวุธ เป็นพระแสงสำคัญ ได้แก่ พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงดาบใจเพชร พระแสงเวียด พระแสงฟันปลา พระแสงแฝด พระแสงอัษฎาวุธ
 12. ราชยาน เป็นยานพาหนะของพระมหากษัตริย์ในลักษณะคานหาม ได้แก่ พระยานุมาศสำหรับประทับราบมีพนักพิง พระยานมาศสามลำคาน พระราชยานกงสำหรับประทับนั่งห้อยพระบาท พระราชยานถม พระราชยานพุดตานทอง และพระที่นั่งราเชนทรยาน
 13. ราชรถ ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเข้ากระบวนแห่ไปยังพระเมรุ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
 14. ศิราภรณ์ เป็นเครื่องประดับพระเศียร ประกอบด้วยพระชฎากลีบ พระชฎาเดินหน พระชฎาห้ายอดหรือพระมหากฐิน พระมหามาลาเส้าสูง พระมาลาเส้าสูงและพระมาลาเบี่ยง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ราชรถ

(พระมหาพิชัยราชรถ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *