ไม่ชอบสั่งงานแต่ต้องการให้ทำตาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำงานดี

” พนักงานรู้สึกว่าความสำเร็จนั้นไกลเกินเอื้อม สิ่งที่ทำได้คือ พยายามเลียนแบบผู้นำ”

ทักษะในการเป็นผู้นำที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การรู้จักเลือกใช้สไตล์ในการนำที่หลากหลายรูปแบบได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ คน และลักษณะภารกิจที่ต้องนำ จึงจะได้งานและได้ทั้งหัวใจคน  ซึ่งตอนนี้จะพูดถึงสไตล์การนำแบบ Pacesetting Style คือ การนำโดยไม่ยึดถือตนเองเป็นต้นแบบ เน้นการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ลูกทีมจะได้รู้ว่าต้องทำงานอย่างไร ในระดับใด จึงจะทำงานบรรลุสำเร็จอย่างสูงได้
ขอยกตัวอย่างวิธีการนำที่แตกต่างกันของ 3 สไตล์ พอเป็นสังเขปดังนี้

  • Directive Style ที่เน้นการชี้นำ การสั่งการจะพูดว่า “คุณรีบไปเสนอสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าเลยนะ” ผู้นำสไตล์นี้ มักเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในทางธุรกิจและไม่อาจรีรอได้ การสั่งการให้ทำจึงเกิดผลได้อย่างทันท่วงที
  • Visionary Style ที่เน้นการโน้มน้าวให้เห็นภาพในอนาคต “ลูกค้าจะตื่นเต้นสักแค่ไหนเมื่อเห็นนวัตกรรมใหม่ของเรา” เป็นการเปิดมุมมองของทีมงาน ให้เห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน และพร้อมดำเนินงานไปในทางทิศเดียวกัน
  • Pacesetting Style ที่ยึดตนเองเป็นต้นแบบ “คอยดูนะผมจะทำสินค้าตัวใหม่นี้ให้ฮิตติดตลาด” ด้วยความสามารถส่วนตัวและความเชื่อมั่นจากทีม รูปแบบการทำงานของผู้นำสไตล์นี้ จึงต้องเริ่มลงมือเป็นแบบอย่าง นำทางให้ทีมงานตามได้อย่างรวดเร็ว และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

ผู้นำที่มีความสามารถสูงแต่ไม่ชอบสอนงาน ไม่ชอบการสั่งการ จะมีแนวโน้มที่จะใช้สไตล์การนำแบบนี้ ซึ่งพูดอีกแบบคือการสั่งงานด้วยการกระทำนั่นเอง ผู้นำจะเลือกใช้สไตล์นี้ให้เกิดผล ต้องมั่นใจว่าใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. สถานการณ์ เมื่อหน่วยงานและองค์กรมีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการชี้แจงการทำความเข้าใจในภารกิจโดยทั่วถึง และทุกคนมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายองค์
  2. ลักษณะงาน เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐานสูง ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มหรือยกระดับการทำงานสู่ความเป็นเลิศ อาจเป็นงานที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีเวลาอันจำกัดในการพัฒนาทักษะนั้น
  3. ตัวผู้นำ มีความสามารถสูง ชอบที่จะลงมือด้วยตัวเอง และต้องการขับเคลื่อนภารกิจสำเร็จ ให้บรรลุผลโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
  4. พนักงาน มีความรู้ความสามารถสูง เทียบเคียงกับผู้นำและเชื่อมั่นในแนวทางการทำงานของผู้นำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *