องค์กรยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับ

ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ employee engagement

 

องค์กรยิ่งให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ พนักงานก็จะยิ่งเก่งขึ้นและคืนกลับมาเป็นความสำเร็จขององค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร เมื่อมีคนเก่งมาทำแล้ว สิ่งสำคัญที่ตามมานั้นก็คือการรักษาแรงจูงใจให้คนเก่งเรานั้นสนใจเต็มใจมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานที่เขาเอง และองค์กรภาคภูมิใจความรู้สึกมุ่งมั่น ผูกพันต่อพันธกิจและพร้อมที่จะทุ่มเทพลังความคิดสติปัญญาเพื่อสร้างความสำเร็จนั้น ภาษาทางเฮฮาเรียกกันว่า Employee Engagement ซึ่งหากพนักงานมีความรู้สึกดังกล่าวแล้ว จะส่งผลไปสู่การสร้างผลงานที่สูงขึ้น และปัจจัยที่สร้างความรู้สึกผูกพันกับพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. เนื้องานและความรับผิดชอบที่ได้รับ

2. ความสัมพันธ์กับผู้

3. ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

4. ด้านการพัฒนาความก้าวหน้า

และหลายองค์กรจึงนำเอาปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้มาทำเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความผูกพันของพนักงานในองค์ก รและนำผลมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนรักษาแรงจูงใจของคนในองค์กรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *