จุดสำคัญในการเขียนแจกแจงงาน

จุดสำคัญในการเขียนแจกแจงงาน

 

Image result for job description

ตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบจุดสำคัญให้ครบถ้วน จากนั้นระบุชื่อ ตำแหน่งผู้จัดทำ วัน เดือน ปี ที่จัดทำ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป หากหัวหน้างานทุกคนในองค์กรพิจารณาเลือกประเภทของการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่ต้องการให้ลูกทีมปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานและรักษาคุณภาพได้ และให้เวลาลงมือจัดทำขึ้นก็เชื่อว่าคุ้มค่า เพราะสามารถนำใบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ไปใช้ในการสอนและแนะนำแก่ทีมได้ เมื่อมีคนใหม่หรือคนโอนย้ายงานข้ามมาในหน่วยงานก็สามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนรู้งานได้ นอกจากนี้การเรียบเรียงขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น ทำให้สามารถตรวจสอบงานในกรณีที่อาจจะมีปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการทำงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยและยิ่งถ้าจัดทำเป็นข้อมูลในระบบการจัดความรู้ก็จะทำให้มีการปรับปรุงข้อมูล วิธีการ และทำให้เกิดการกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแบ่งภูมิปัญญาทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *