พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การพัฒนาสังคม

การพัฒนาสังคม

“…สังคมใด ๆ ก็ตามย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันให้เป็นไป ถ้าปล่อยให้เป็นโดยไร้จุดหมาย

ปราศจากการควบวคุมดูแลการปรับปรุงให้เข้าระเบียบ

อันเหมาะสม ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเสื่อม

และวุ่นวายสับสนได้ จึงเป็นการจำเป็นที่บุคคลในสังคม

จะต้องช่วยกันจัดวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้ถูก

ให้ดี ให้เป็นการสร้างสรรค์ เพื่อควบคุมประคับประคอง

การเปลี่ยนแปลงนั้นให้พัฒนาไปอย่างมีระเบียบ

และหลักเกณฑ์ สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

คือความผาสุก ความมั่นคง และความก้าวหน้า

ของทุกคนในสังคม อันรวมเรียกว่าการพัฒนาสังคม…”

พระบรมราโชวาท

เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “วิถีชีวิตอิสลามกับการพัฒนาสังคม”

ณ สำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีโทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

7 – 11 พฤศจิกายน  2531

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *