การรักษาแบบผู้ป่วยโรคไต (IPD) เมื่อผ่านพ้น 3 สัปดาห์

การรักษาแบบผู้ป่วยโรคไต (IPD) เมื่อผ่านพ้น 3 สัปดาห์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wellness city อยุธยา

1. ตรวจร่างกายโดยละเอียดเมื่อรักษาครบ 3 สัปดาห์เพื่อกำหนดการรักษาในสัปดาห์ที่ 4 ขั้นตอนการตรวจและการรักษาในสัปดาห์ที่ 4 ก็ยังคงทำครบเหมือนกับ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มเรื่องการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติถึงการเตรียมตัวเพื่อกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน การรักษาที่ผ่านมา 3 สัปดาห์จะถูกนำมาสรุปให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเกิดความเข้าใจทั้งภาวะไตเสื่อมและโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อม

2. เมื่อการรักษาครบ 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะได้รับการสรุปผลการรักษาจากทีมแพทย์ผู้ให้การดูแลของศูนย์ บางรายภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อมกำลังอยู่ในช่วงที่ยังดีขึ้นได้อีก และผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะพักรักษาต่ออีก ทางศูนย์ก็จะทำการรักษาและในรูปแบบผู้ป่วยในต่อไป สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลฟื้นฟูภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อมอย่างดีแล้ว แพทย์จะทำการสรุปผลเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน ในระยะแรกจะมีการนัดผู้ป่วยมาตรวจติดตามผล เมื่อผู้ป่วยกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านทุก 2 สัปดาห์เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ป่วยยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทำให้ภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อมเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาอีก เมื่อผู้ป่วยมีความชนะและปฏิบัติได้ถูกต้องดีแล้ว แพทย์ก็จะนัดห่างขึ้นเป็นทุกเดือนทุก 2 เดือนทุก 3 เดือนแล้วแต่ความจำเป็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *