Aristotle

อริสโตเติล (Aristotle)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Aristotle

อริสโตเติลเป็นนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ทีส่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยโบราณ เขาเกิดเมือ 384 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่มาซิโดเนีย เสียชีวิตเมื่อ 322 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่เมืองคาลซิล จบการศึกษาจากอะเคตามีที่ก่อตั้งขึ้นโดยเพลโต แลเะได้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงของมาซโดเนียอริสโตเติบได้เขียนหนังสือขึ้นมากมายที่ถ่ายทอดทฤษฏีและแนวทางคือของเขาซึ่งส่วนหญ่มีควมผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากดไม่ได้ทดสอบจากความเป็นจริง แต่ถึงอย่างนี้นก็มีผู้เชื่อถือต่อเนื่องมากกว่า 1,500 ปี นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จึงทำการพิสูจน์และพบว่าผิดพลาด

แต่ถึงอย่างนั้นก็มีทฤษฏีบางข้อที่พิสูจน์และพบว่าถูกต้องอาทิจากการศึกษาค้นของเขาบนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเติร์เรเียนทำให้สรุปได้ว่า สัตว์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ สสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (lnvertebrates) ลักษณะเด่น คือ มีเลือดสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง เช่น หอย กุ้ง ปู ปลาดาว แมลง เป็นต้น และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) ลักษณกะเด่น คือ มีเลือดสีแดง เช่น มนุษย์  สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการบุกเบิกด้านชีววิทราและทำให้เขาได้รับการยกย่อให้เป็นบดาแป่งสัตววิทยา ทฤษฏีที่สำคัญอีกทฤษฏีหนึ่ง คือ การสลับกันของพื้อนดินและพื้นน้ำ ที่ว่าบางแห่งที่เคยเป็นพื้นดินมาก่อนอาจถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นพื้อน้ำ และบางแห่งที่เคยเป็นพื้นน้ำอาจมีตะกอนสะสมจนกลายเป็นพื้นดิน

ความรู้รอบตัว-วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิตามิน

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น โลก สัตว์ พืช ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แร่ชาติ เป็นต้น ถือเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางที่สุด โดยแบ่งออกเป็นสาขาย่อยจำนวนมาก เช่น เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลก (Earth science) เป็นต้น


วิตามิน (Vitamin)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ที่พบในผักและผลไม้ซึ่งแต่ละชนิดให้วิตามินที่แตกต่างกันออกไป วิตามินมีส่วนช่วยในการงานของเอนไซม์ทำให้เซลล์สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นวิตามินจึงมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้เป็นปกติ

เทวีเนปทิส (Nephthys)

เทวีเนปทิส (Nephthys)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Nephthys

 

เทวีเนปทิส (Nephthys) พระธิดาของเทพเจ้าเก๊บและเทวีนัท ทรงเป็นพระขนิษฐภคินีของเทวีไอซิสและเทพเจ้าเซต ต่อมาพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเซต แต่ไม่มีพระโอรสหรือธิดา ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ก็คือ ทรงต้องการมีพระโอรสหรือพระธิดากับเทพเจ้าโอซิริส ดังนั้นวันหนึ่งเทวีเนปทิสได้วางแผนให้เทพเจ้าโอซิริสทรงเสวยน้ำจัณฑ์จนเมา และได้แสดงบทอัศจรรย์ร่วมกัน ในที่สุดก็ทรงให้กำเนิดเทพเจ้าอนูบิส เทวีเนปทิสทรงช่วยเหลือเทวีไอซิสเสด็จติดตามเก็บชิ้นส่วนพระศพของเทพเจ้าโอซิริส ที่เทพเจ้าเซตทรงตัดออกเป็นชิ้นๆ แล้วนำไปทิ้งยังดินแดนต่างๆ เพื่อต้องการจะแย่งชิงบัลลังก์ฟาโรห์ และมิให้เทพเจ้าโอซิริสเสด็จกลับมาประสูติใหม่จนได้ครบ แล้วรวบรวมทำมัมมี่พระศพเทพเจ้าโอซิริสจนสำเร็จ ต่อมาพระองค์ทรงเป็นเทวีผู้พิทักษ์คนตายเช่นเดียวกับเทวีไอซิส เทวีนัท และเซลล์เคต

เทวีเนปทิสทรงมีพระนามอีกว่า เนเบททูตหรือ เนบเท็ต ทรงสวมมงกุฎเป็นรูปอักษรพระนามของพระองค์มีสัญลักษณ์เป็นสตรีที่มีแขนและปีกขนนก

ความรู้รอบตัว-ยูเรเนียม (Uranium), แรง (Force)

ยูเรเนียม (Uranium)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Uranium

ยูเรเนียมเป็นธาตุโลหะมีเลขอะตอม 92 และสัญลักษณ์ คือ U เวลาครึ่งชีวิตของมันคือ 4.5 พันล้านปี ยูเรเนียมเป็นธาตุโลหะหนักกัมมันตรังสี มีสีเงินวาวจัดอยู่ในกลุ่มแอกทิไนด์ (Actinide Group) ไอโซโทป 235U ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์


แรง (Force)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Force

แรงหมายถึง สิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพและลักษณะของการเคลื่อนที่หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อน รวมไปถึงเปลี่ยนรูปร่าง แรงมีหลายลักษณะ เช่น แรงดัน แรงฉีก แรงบิด แรงดึง เป็นต้น แรงมีหน่วยเป็นนิวตัน (Newton)ซึ่งมาจากชื่อสกุลของเซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir lsaac Newton พ.ศ.2185-2270) นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ นอกจากนี้เขายังตั้งกฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่ใช้มาถึงปัจจุบัน

ความรู้ทั่วไป-ยา (Drug)

ยา (Drug)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Drug

ยาเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการบำบัด บรรเทา รักษาป้องกัน และวินิจฉัยโรคหรือความเจ็บป่วย

ของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชรวมถึงวัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์กิ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับทำให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสรางหรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ ที่ได้รับรองไว้ในตำรายาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับประเภทของยาแบ่งออกได้ดังนี้

ยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาที่สามารถวางจำหน่ายได้โดยทั่วไปที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ด้วยตนเองตามอาการเจ็บป่วน เนื่องจากเป็นยาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยและมีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อย เช่น ยาแดง แอลกอฮอล์ พาราเซตามอล ยาเหลือง แอมโมเนีย เป็นต้น

ยาอันตราย เป็นยาที่ขายได้เฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นยาที่มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาที่จ่ายได้เมื่อมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง และเป็นยาเฉพาะกับโรคบางโรคเท่านั้น

พลังงานความร้อน (Thermal energy)

พลังงานความร้อน (Thermal energy)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Thermal energy

พลังงานความร้อนเป็น พลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความร้อนซึ่งมีทั้งแบบธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดวงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานความร้อนจากน้ำพุร้อน พลังงานความร้อนจากธารน้ำร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น พลังงานความร้อนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารได้ เช่น น้ำกลายเป็นไอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปสร้างพลังงานชนิดอื่นได้อีก เช่น พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น พลังงานความร้อนเหล่านี้มีหน่วยเป็นแคลอรีสำหรับเครื่่องมือที่ใช้วัดชื่อว่า แคลอรีมิเตอร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Thermal energy

ฝีดาษ (Smallpox)

ฝีดาษ (Smallpox)

 

Image result for ฝีดาษ (Smallpox)

 

ฝีดาษ หรือไข้ทรพิษเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เคยมีการระบาดรุนแรงทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากโรคชนิดนี้ ฝีดาษมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Variola Major คำว่า Variola มาจากภาษาละตินว่า Varus มีความหมายว่า ตุ่มตามตัว เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้จะมีผื่นขึ้นตามตัวที่อักเสบเป็นหนอง สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยอย่างมาก ฝีดาษเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Variola ที่สามารถแพร่กระจายไปในอากาศที่อยู่ในละอองของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก เป็นต้น หรือการสัมผัสทางร่างกายของผู้ป่วยบริเวณแผลฝีดาษ ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อดทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวได้ดี ระยะฟักตัวของโรคใช้ระยะเวลาประมาณ 7-17 วัน โดยวันที่ 14 ของการติดเชื้อจะเริ่มมีผื่นขึ้น แต่อาจเกิดขึ้นในวันที่ 9 หรืออาจนานถึงวันที่ 21 หลังจากนั้นอาการป่วยจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ฝีดาษเริ่มยุติความรุนแรงลงเมื่อเอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ นายแพทย์ชาวอังกฤษสามารถค้นพบวัคซีนป้องกันฝีดาษโดนการปลูกฝี ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ลดจำนวนลงเรื่อยๆ และไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอีก นอกจากในประเทศที่ด้อยพัฒนามาก อาจยังมีอยู่บ้าง เช่น ทวีปแอฟริกา เป็นต้น

ดาวอังคาร

ดาวอังคาร

Image result for ดาวอังคาร

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 227 ล้านเก้าแสนสี่หมื่นกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 4 ชื่อในภาษาอังกฤษของดาวอังคาร  Mars ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน เนื่องจากดาวอังคารมีสีส้มคล้ายสนิมเหล็กที่บางครั้งมองเห็นเป็นสีแดงคล้ายเลือด เนื่องจากพื้นผิวของดาวอังคารเต็มไปด้วยฝุ่น ซึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่จึงมีชื่อเรียกในบางครั้งว่า ดาวแดง หรือ Red planet สัญลักษณ์แทนดาวอังคารเป็นโล่และห่อของเทพเจ้ามาร์ส เป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ผู้ชายดาวอังคารมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6794 กิโลเมตร และลักษณะการโคจรหมุนรอบตัวเอง 24 เศษ 1 ส่วน 2 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์  687 วัน บนดาวอังคารมักเกิดพายุหมุนขนาดใหญ่บ่อยครั้งและนานกินเวลาหลายสัปดาห์ ดาวอังคารมีบริวาร 2 ดวง ได้แก่ โฟบอส มีสีดำ พื้นผิวเต็มไปด้วยฝุ่นมีความกว้าง 28 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดาวอังคาร 6,000 กิโลเมตร และ ดีมอส มีสีดำพื้นผิวเต็มไปด้วยฝุ่นมีความกว้าง 15 กิโลเมตร ดาวอังคารมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะใกล้เคียงโลกมากที่สุด โดยเป็นดาวเคราะห์หินพื้นผิวมีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ทะเลทราย ภูเขาไฟ หุบเขาและบริเวณน้ำแข็งขั้วโลก ภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวอังคารและในระบบสุริยะคือ ภูเขาไฟโอลิมปัส ส่วนหุบเขามาริเนริส เป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีความกว้าง 8500 กิโลเมตร ยาว 1 600 กิโลเมตร

 

Image result for ดาวอังคาร

จุดสำคัญในการเขียนแจกแจงงาน

จุดสำคัญในการเขียนแจกแจงงาน

 

Image result for job description

ตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบจุดสำคัญให้ครบถ้วน จากนั้นระบุชื่อ ตำแหน่งผู้จัดทำ วัน เดือน ปี ที่จัดทำ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป หากหัวหน้างานทุกคนในองค์กรพิจารณาเลือกประเภทของการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่ต้องการให้ลูกทีมปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานและรักษาคุณภาพได้ และให้เวลาลงมือจัดทำขึ้นก็เชื่อว่าคุ้มค่า เพราะสามารถนำใบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ไปใช้ในการสอนและแนะนำแก่ทีมได้ เมื่อมีคนใหม่หรือคนโอนย้ายงานข้ามมาในหน่วยงานก็สามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนรู้งานได้ นอกจากนี้การเรียบเรียงขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น ทำให้สามารถตรวจสอบงานในกรณีที่อาจจะมีปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการทำงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยและยิ่งถ้าจัดทำเป็นข้อมูลในระบบการจัดความรู้ก็จะทำให้มีการปรับปรุงข้อมูล วิธีการ และทำให้เกิดการกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแบ่งภูมิปัญญาทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนา

หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนา

 

Image result for Adapt

 

การนำหลัก 3A (Aware, Accep, Adapt) มาใช้เป็นแนวทางในการสนทนา เพื่อทำความตกลงกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างานในการจัดทำแผนพัฒนาได้ โดยเริ่มจากการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจน ชี้ให้เห็นผลกระทบของทัศนคติหรือพฤติกรรมที่มีต่อผลการปฏิบัติของตนเองและของทีม ซึ่งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาและสะท้อนความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถทำได้ร่วมกัน กำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่พนักงานไม่มีทีท่าให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุง หัวหน้าสายงานสามารถทำข้อตกลงในลักษณะเป็นพันธสัญญากับพนักงาน หรือ Performance  Improvement Contract โดยระบุเงื่อนไขที่อาจจะต้องดำเนินการทางวินัยหรือแจ้งผลที่จะตามมาอย่างชัดเจนไว้ว่า หากพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานไม่มีความคืบหน้า จำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ ตามลำดับ โดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การตัดแต้ม ตัดเงิน เป็นต้น สำหรับการทำแผนพัฒนาหัวหน้างานที่มีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงานนั้น เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารของหน่วยงานร่วมกับ HR สามารถดำเนินการวางแผน โดยการร่างแผนพัฒนาหัวหน้างานควบคู่ไปกับแผนพัฒนาพนักงานได้ โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของทาง HR มาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาดังกล่าว ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการสนทนากับหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดตระหนักรู้เปิดใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนา ในบางกรณีทาง HR อาจจะเสนอให้มี Personal Coach ซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากภายนอกมาให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของหัวหน้างานบางรายเพิ่มเติมก็ได้