การรักษาแบบผู้ป่วยโรคไต (IPD) เมื่อผ่านพ้น 3 สัปดาห์

การรักษาแบบผู้ป่วยโรคไต (IPD) เมื่อผ่านพ้น 3 สัปดาห์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wellness city อยุธยา

1. ตรวจร่างกายโดยละเอียดเมื่อรักษาครบ 3 สัปดาห์เพื่อกำหนดการรักษาในสัปดาห์ที่ 4 ขั้นตอนการตรวจและการรักษาในสัปดาห์ที่ 4 ก็ยังคงทำครบเหมือนกับ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มเรื่องการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติถึงการเตรียมตัวเพื่อกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน การรักษาที่ผ่านมา 3 สัปดาห์จะถูกนำมาสรุปให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเกิดความเข้าใจทั้งภาวะไตเสื่อมและโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อม

2. เมื่อการรักษาครบ 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะได้รับการสรุปผลการรักษาจากทีมแพทย์ผู้ให้การดูแลของศูนย์ บางรายภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อมกำลังอยู่ในช่วงที่ยังดีขึ้นได้อีก และผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะพักรักษาต่ออีก ทางศูนย์ก็จะทำการรักษาและในรูปแบบผู้ป่วยในต่อไป สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลฟื้นฟูภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อมอย่างดีแล้ว แพทย์จะทำการสรุปผลเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน ในระยะแรกจะมีการนัดผู้ป่วยมาตรวจติดตามผล เมื่อผู้ป่วยกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านทุก 2 สัปดาห์เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ป่วยยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทำให้ภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อมเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาอีก เมื่อผู้ป่วยมีความชนะและปฏิบัติได้ถูกต้องดีแล้ว แพทย์ก็จะนัดห่างขึ้นเป็นทุกเดือนทุก 2 เดือนทุก 3 เดือนแล้วแต่ความจำเป็น

กลุ่มอาหารที่มีเกลือสูง (โทษต่อไต)

กลุ่มอาหารที่มีเกลือสูง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ใส่เกลือ

 

อาหารที่มีเกลือสูงเกิดโทษต่อเราอย่างไร ความจริงเกลือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นสารจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้ แต่รูปแบบการรับประทานอาหารในยุคปัจจุบันมีการใส่เกลือลงไปในอาหารทุกเมนูและใส่ลงไปในปริมาณมากทุกเมนู ทำให้รวมกันแล้วเราได้รับเกลือในปริมาณที่มากเกินไป แต่เราก็ไม่ควรที่จะรับประทานจืดเกินไปจนร่างกายขาดเกลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาขับปัสสาวะบางชนิดที่ใช้ในการลดความดันโลหิตและลดบวมทำให้ร่างกายขับเกลือออกมากับปัสสาวะมากเกินไปเราจึงต้องปรับสมดุลในการรับประทานเกลือให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม โทษจากการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงจนทำให้ระดับธาตุโซเดียมและธาตุคลอไรด์ในเลือดสูงเกินไป มีโทษดังต่อไปนี้

1.) ระดับที่สูงเกินไปทำให้ตายต้องทำงานหนัก ไตของเราต้องทำหน้าที่ในการปรับสมดุลของแร่ธาตุต่างๆในเลือดทุกชนิดให้อยู่ในภาวะที่สมดุล ไม่ขาด ไม่เกิน การที่เรารับประทานเกลือมากเกินไปทำให้ไตต้องทำงานหนักทำให้ไตเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น

2.) ระดับเกลือที่สูงเกินไปทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ความดันโลหิตที่สูงขึ้นทำให้หลอดเลือดฝอยในหน่วยกองปัสสาวะที่ไตได้รับความเสียหาย ทำให้ไตเสื่อมสภาพ

3.) ระดับเกลือที่สูงเกินไปทำให้ต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตมากขึ้น

ยาลดความดันโลหิตที่ใช้ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไปก็มีผลทำให้ตายต้องทำงานหนักเพราะร่างกายต้องขับยาเหล่านี้ทิ้งออกทางปัสสาวะทำให้ไตต้องทำงานหนักทำให้ไตเสื่อมสภาพ

เราจะมีหลักปฏิบัติในการรับประทานเกลืออย่างไรให้ร่างกายเราได้รับเกลือในปริมาณที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติในแบบที่ทำให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้ผู้ป่วยนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ เพราะเราไม่สามารถกำหนดเป็นหลักตายตัวได้ว่าในแต่ละวันเราควรจะได้รับเกลือวันละกี่กรัม ซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีใครสามารถทำได้ เพราะอาหารเกือบทุกชนิดมีเกลือแฝงอยู่จึงไม่สามารถใช้การคำนวณมากำหนดการรับประทานเกลือได้

ภาวะไตเสื่อมและการเสียสมดุลของระดับแร่ธาตุในเลือด

ภาวะไตเสื่อมและการเสียสมดุลของระดับแร่ธาตุในเลือด

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาวะแมกนีเซียมต่ํา

 

ธาตุแมกนีเซียม (ความรุนแรงอันดับหก)

แมกนีเซียมเป็นธาตุที่อยู่ทั้งในเซลล์และนอกเซลล์ในภาวะสูงหรือต่ำ โดยปกติจะไม่แสดงอาการใดๆ ยกเว้นในกรณีสูงมากโดยเฉียบพลันอาจมีการเต้นของหัวใจผิดปกติค่าปกติในเลือดอยู่ที่ระดับ 1.4 ถึง 2.5 MEg/L

ภาวะแมกนีเซียมสูง

สาเหตุ ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่รับประทานยาลดกรดในกระเพาะหรือยาระบายที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมมากเป็นเวลายาวนาน ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมหรือเกิดจากการปนเปื้อนของน้ำที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อาการและอาการแสดง  ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดเหงื่อออกมากกว่าปกติกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นช้าหัวใจหยุดเต้นได้ในที่สุด การตรวจวินิจฉัยตรวจระดับแมกนีเซียมในเลือดมีค่าเกินกว่า 2.25 MEg/L   การรักษาควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชียวชาญ

ภาวะแมกนีเซียมต่ํา

สาเหตุพบได้ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารได้น้อยรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมต่ำมีภาวะท้องเสียเรื้อรังหรือมีการให้อาหารทางสายยางแล้วแมกนีเซียมเข้าไปอยู่ในเซลล์เกิดใหม่จำนวนมาก

อาการและอาการแสดงเมื่อระดับต่ำมากอาจมีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้มีการยับยั้งการทำงานของพาราไทรอยด์ฮอร์โมน การตรวจวินิจฉัยตรวจระดับแมกนีเซียมในเลือดมีค่าต่ำกว่า 1.4 MEg/L  การรักษาควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชียวชาญ

การรับประทานโปรตีนเป็นจำนวนมากทำให้ไตเสื่อม

การรับประทานโปรตีนเป็นจำนวนมากทำให้ไตเสื่อม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรตีน ไต

 

ในปัจจุบันรูปแบบของอาหารเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่ว และเห็ดต่างๆ ถ้ารับประทานมากจนเกินไป ไตจะต้องทำงานหนักเพื่อขับของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีนและการเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย อาหารโปรตีนสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราไตเสื่อมมากกว่าอาหารที่มีเกลือสูง โดยทั่วไปเมื่อไตเสื่อม คนส่วนใหญ่ก็จะหยุดรับประทานเค็มแต่ไม่ลดการรับประทานอาหารโปรตีนสูงลง ซึ่งจะไม่ทำให้ไตของผู้ป่วยดีขึ้นแต่อย่างใดเลย ผู้ป่วยไตสามารถเลี่ยงโปรตีนจาก หมู ไก่ เนื้อวัว และหันกลับมาบริโภคปลาแต่พอดี จะทำให้ไตสามารถดูดซึมโปรตีนไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

การรักษามะเร็งของโดยธรรมชาติบำบัด

การรักษามะเร็งของโดยธรรมชาติบำบัด

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วารีบำบัด

 

การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมอื่นๆ

เช่น กีฬาเปตอง การขี่รถจักรยาน การปั่นรถสามล้อ การออกกำลังกายเหล่านี้จะถูกจัดให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยและความชื่นชอบของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์ทั้งการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และความผ่อนคลายสมองจากการออกกำลังกายด้วย

การออกกำลังกายในสระว่ายน้ำ

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์เห็นประโยชน์จากการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อนำมาช่วยในการบำบัดโรคต่างๆ จึงได้จัดสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมวารีบำบัด การออกกำลังกายในเชิงพักผ่อน ออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายเพื่อบำบัดโรคข้อกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต การออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนัก รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคและบำบัดมะเร็ง

อาหารพิชิตมะเร็ง – น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว ในอดีตถูกมองว่าเป็นน้ำมันไม่ดี เพราะเป็นน้ำมันอิ่มตัว ทำให้เส้นเลือดอุดตัน แต่ในปัจจุบันมีการค้นพบแล้วว่าไม่เป็นความจริง เพราะนอกจากจะไม่ทำให้เส้นเลือดอุดตันแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายประการ คือน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันลอริก เป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดสายกลางซึ่งช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและภูมิคุ้มกันมะเร็งและยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเชื้อรา เชื้อยีนส์ เชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อไวรัสด้วย น้ำมันมะพร้าวเหมาะสำหรับเป็นแหล่งพลังงานให้กับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งลดการใช้พลังงานจากกลุ่มแป้งและน้ำตาลลง เพราะเซลล์มะเร็งจะใช้พลังงานจากน้ำตาล ไม่สามารถใช้พลังงานจากน้ำมันได้ การนำน้ำมันมะพร้าวมาใช้เป็นอาหารจะต้องนำมาใช้อย่างถูกวิธี คือนำมาใช้ในรูปของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือรับประทานในรูปกะทิสด ห้ามนำน้ำมันมะพร้าวมาทอดอาหารหรือผัดอาหาร ถ้านำมาทำแกงหรือต้มข่าห้ามเคี่ยวข้ามวันข้ามคืน ควรทำเครื่องแกงหรือเครื่องส้มข่าให้สุกก่อน แล้วจึงใส่กะทิสดลงไป เมื่ออาหารเริ่มเดือดอีกครั้งก็ยกลงจากเตาทันที ควรปรุง รับประทานให้หมดเป็นมื้อ ไม่ควรนำไปอุ่นรับประทานหลายๆ ครั้ง

การใช้รังสีบำบัดช่วยในการรักษามะเร็งได้อย่างไร

การใช้รังสีบำบัดช่วยในการรักษามะเร็งได้อย่างไร

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การใช้รังสีบำบัดมะเร็ง

การใช้รังสีบำบัด คือ การฆ่าเซลล์มะเร็งโดยอาศัยคุณสมบัติที่เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่โตเร็วและมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เร็วกว่าเซลล์ปกติของร่างกาย เซลล์มะเร็งจึงมีการดูดซับรังสีได้มากกว่าเซลล์ปกติ เมื่อดูดซับรังสีได้มากกว่าเซลล์มะเร็งจึงตายก่อนเซลล์ปกติ แต่เซลล์ปกติจะไม่ตายแต่ก็เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงในบางครั้ง เซลล์ที่บาดเจ็บถ้าเป็น Step เซลล์ที่สามารถแบ่งตัวเองเพิ่มจำนวนได้ก็อาจจะมีการกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็ง

การฉายรังสีจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ถ้าโชคดีเซลล์มะเร็งทั้งหมดยังกระจุกตัวอยู่ตรงบริเวณที่ฉายรังสี เซลล์มะเร็งก็จะตายหมดแต่ถ้ามีเซลล์มะเร็งที่กระจายออกจากตำแหน่งเดิมไปแล้วการฉายรังสีทำให้ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดลง เซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ก็จะกลับมาเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มะเร็งที่เราเป็นลุกลามบนแรงกว่าเดิมหรืออาจจะเกิดเซลล์มะเร็งเกิดใหม่จากการฉายรังสีก็ได้

การตรวจมะเร็วเต้านมด้วยตนเอง

 

การดูโดยให้ยืนตรงมือแนบลำตัว สังเกตลักษณะของเต้านมว่ามีการเปลี่ยนแปลงของหัวนมหรือไม่ ลักษณะของผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีก้อนนูน ผิวหนังบวม มีแผลหรือมีเส้นเลือดสีดำใต้ผิวหนังมากเพิ่มขึ้นที่ผิดปกติหรือไม่ การดูให้สังเกตเปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้างว่าแตกต่างผิดไปจากเดิมหรือไม่ด้วยทำการหารตัวเล็กน้อย เพื่อสามารถมองเห็นด้านข้างของเต้านมทั้งสองข้างได้อย่างชัดเจนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและรอยบุ๋มเช่นเดียวกัน จากนั้นให้ยกมือขึ้นทั้งสองข้างเพื่อสังเกตความผิดปกติของรอยบุ๋ม ของผิวหนังบริเวณเต้านมที่เกิดจากการดึงรั้ง เนื่องจากในรายที่เป็นมะเร็งอาจจะมีการดึงรั้งของเนื้อเยื่อให้เกิดรอยบุ๋มได้ เอามือเท้าสะเอวเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าอกตึงตัวแล้วโน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อให้สังเกตรอยดึงรั้งของผิวหนังได้ง่ายขึ้นเมื่อไม่พบความผิดปกติจากการสังเกตดูที่เต้านมแล้วขั้นตอนต่อไปคือการคำที่เต้านม

ความรู้รอบตัว – 8 เมษายน

วันที่ 8 เมษายน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Pope John Paul II

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นวันฝังพระศพสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 (Pope John Paul II) ประสูติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ. ศ. 2463 ที่เมืองจากีลลอนส์ มีชื่อเดิมว่า คารอล วอยตีวา ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ขณะที่พระชนมายุ 58 พรรษา เป็นพระสันตะปาปาที่อายุน้อยที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 และไม่ใช่ชาวอิตาเลียน เป็นคนแรกในรอบปี 455 ปี ทรงเป็นชาโปแลนด์ ภายในงานพิธีวันฝังพระศพมีผู้นำจากทั่วโลกมาร่วมงานมากกว่า 200 คน อาทิ กษัตริย์ฮวน คาร์ลอสและพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน เจ้าฟ้าชายชาร์ล มงกุฎราชกุมารอังกฤษ และประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช แห่งสหรัฐอเมริกา

ความรู้รอบตัว – 27 กุมภาพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 27 february india 58 died

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในประเทศอินเดีย เมื่อชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งได้เผาขบวนรถไฟที่นำนักแสวงบุญฮิตดูกลับจากเมืองอโยธยา ทางตะวันตกของรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตบนรถไฟ 58 คน และนำไปสู่การจลาจลของชาวฮินดูตอบโต้ ทำให้มีชาวมุสลิมนับพันคนต้องเสียชีวิต เมืองอโยธยาถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูที่เป็นสถานที่ประสูติของพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตาร เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้เกิดเหตุชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งทำลายมัสยิดที่เชื่อว่าตั้งอยู่บนสถานที่ประสูติของพระราม