เครื่องราชูปโภค

เครื่องราชูปโภค

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องราชูปโภคเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ที่แสดงถึงพระเกียรติในฐานะพระราชาแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มใหญ่ได้แก่

 1. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
 2. เครื่องนมัสการเป็นเครื่องใช้ในงานพระราชพิธีทางศาสนาได้แก่เครื่องนมัสการทองใหญ่ เครื่องนมัสการพานทอง 2 ชั้น  ชั้นเครื่อง ชั้นเครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี เครื่องนมัสการทองทิศ เครื่องนมัสการทองน้อย เครื่องนมัสการกระบะถม เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เครื่องนมัสการบูชายิ่ง เครื่องนมัสการสำรับใหญ่ และพระเต้าทักษิโณทก
 3. เครื่องบรมอิสริยาราชูปโภคประกอบด้วยพานพระขันหมาก พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ พระสุวรรณศรีบัวแฉก พระสุพรรณราช
 4. เครื่องประโคมเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับประโคมในงานพระราชพิธีต่างๆ ประกอบด้วยแตรมโหระทึก สั่งแต่และกองชนะ
 5. เครื่องสูง เป็นเครื่องประดับพระราชอิสริยยศในกรุเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยฉัตร 5 ชั้น  7 ชั้น บังแทรก ฉัตรชุมสาย จามร พระกลด บังสูรย์และพัดโบก
 6. ต้นไม้ทองเงิน เป็นพระราชบัญญัติการของประเทศชาติที่นำมาถวายพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
 7. พระโกศ เป็นเครื่องใช้สำหรับทรงพระบรมศพเมื่อเสด็จสวรรนคตประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ 2 โกศ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1  องค์หนึ่งและสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อีกองค์หนึ่ง
 8. พระธำมรงค์ ประกอบด้วยพระธำมรงค์วิเชียรจินดาและพระธำมรงค์รัตนวราวุธ
 9. พระมหาสังข์ ใช้สำหรับพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ พระมหาสังข์ทักษิณาวรรต พระมหาสังข์เพชรใหญ่ พระมหาสังข์เพชรน้อย พระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สำฤทธิ์และพระมหาสังข์เดิม
 10. พระสังวาลย์ เต้นเครื่องศิริมงคลประกอบด้วยสังวาลย์พระนพ พระมหาสังวาล พระสังวาลพราหมฌ์ธุรำ
 11. พระแสงศาสตราวุธ เป็นพระแสงสำคัญ ได้แก่ พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงดาบใจเพชร พระแสงเวียด พระแสงฟันปลา พระแสงแฝด พระแสงอัษฎาวุธ
 12. ราชยาน เป็นยานพาหนะของพระมหากษัตริย์ในลักษณะคานหาม ได้แก่ พระยานุมาศสำหรับประทับราบมีพนักพิง พระยานมาศสามลำคาน พระราชยานกงสำหรับประทับนั่งห้อยพระบาท พระราชยานถม พระราชยานพุดตานทอง และพระที่นั่งราเชนทรยาน
 13. ราชรถ ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเข้ากระบวนแห่ไปยังพระเมรุ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
 14. ศิราภรณ์ เป็นเครื่องประดับพระเศียร ประกอบด้วยพระชฎากลีบ พระชฎาเดินหน พระชฎาห้ายอดหรือพระมหากฐิน พระมหามาลาเส้าสูง พระมาลาเส้าสูงและพระมาลาเบี่ยง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ราชรถ

(พระมหาพิชัยราชรถ)

ความรู้รอบตัวรอบรู้ทั่วไทย(หมวด ข)

ขุน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องราชตำแหน่งขุนนาง

ขุนเป็นตำแหน่งขุนนางของไทยในสมัยโบราณ โดยในสมัยสุโขทัยขุนเป็นตำแหน่งของเจ้าหรือผู้ปกครองแคว้น อาทิ ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด เป็นต้น ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นตำแหน่งของขุนนาง เรียกตามลำดับจากระดับล่างไปสูงดังนี้ ขุน หลวง พระ และพระยา ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและตอนกลางคืนก็ยังคงเต็มยศขุนนางเช่นเดิม แต่มีการเพิ่มระดับขั้นของขุนนางมากขึ้นเรียงตามลำดับจากระดับล่างไปจนระดับสูงดังนี้ จ่า หมื่น ขุน หลวง พระยา เจ้าพระยา และสมเด็จเจ้าพระยา ขุนมีศักดินาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับยุคสมัย หน้าที่และกรมที่สังกัด ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพ.ศ 2475 ยังคงให้ขุนนางได้ดำรงบรรดาศักดิ์เดิมต่อไป แต่ไม่มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ จนกระทั่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2485 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศให้ยกเลิกบรรดาศักดิ์และราชทินนามทั้งหมดเพื่อความเสมอภาคในสังคม แต่ในวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ 2487 ได้มีการประกาศยกเลิกฉบับดังกล่าวและให้ผู้ที่เคยมีบรรดาศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานขอพระราชทานบรรดาศักดิ์คืนได้

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล มีชื่อเดิมว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดสูง 93 เมตร สันเขื่อนยาว 2,720 เมตร สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ำนครนายก บริเวณบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เริ่มก่อสร้างขึ้นในปีพ.ศ 2542 แล้วเสร็จในปีพ.ศ 2550 สามารถกักเก็บน้ำได้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ประโยชน์สำหรับพื้นที่เพาะปลูก 185,000 ไร่

เมืองหลวงเอลฟ์ในไอซ์แลนด์

ฮาฟนาร์ฟจยอร์ดูร์ (Hafnarfjörður) เมืองหลวงของเอลฟ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hafnarfjörður

ไอซ์แลนด์เป็นประเทศทันสมัย ดูจากบ้านเมือง สถาปัตยกรรม ศิลปะ และล้ำหน้าในเรื่องพลังงานใต้พิภพกว่าหลายประเทศในโลก แต่สิ่งหนึ่งที่ดูไม่เข้ากันก็คือในการทำสำรวจโดยมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์พบว่า ชาวไอซ์แลนด์ดิกกว่าครึ่ง เชื่อว่าเอลฟ์ (Elf) มีตัวตน และเมืองฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์คือเมืองหลวงของเอลฟ์ เมืองที่มีประชากรเอลฟ์มากที่สุดในโลก เมืองนี้ห่างจากเรคยาวิก (Reykjavik) แค่ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไอซ์แลนด์ดิกเรื่องเทศกาลอาหารไวกิ้งแบบดั้งเดิม (ฉลามเน่ากินกับเหล้าหัวแกะลูกอัณฑะแกะดอง ฯลฯ) ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีจุดขายคือทัวร์ Hidden World Tour ที่จะพาไปเดินทัวร์สิ่งที่มองไม่เห็นโ ดยการพิเศษของผู้มีดวงตาเห็นเอลฟ์ และเป็นนักเล่าเรื่องพลังงานใต้พิภพ Krysuvik Geothermal Area เป็นพื้นที่ที่จะได้เห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังทำงานบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด และผืนดินที่มีสีสันของแร่ธาตุสวยแปลกตา

สมุนไพรไทย พริกขี้หนู

พริกขี้หนู

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พริกขี้หนู

 

สรรพคุณของพริกขี้หนู

ผล : ใช้ปรุงรสอาหาร ช่วยเจริญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด ในการใช้พริกสด 1 เม็ด หรือมากกว่านั้น ใช้กินและรักษาอาการปวดบวม เนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริกแห้งทำเป็นขี้ผึ้ง หรือสารละลายแอลกอฮอล์ใช้ทา

อื่นๆ : พันธุ์ไม้นี้เป็นพันธุ์ไม้สวนครัวที่ขาดกันไม่ได้ เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นง่ายแต่บำรุงรักษายาก เพราะใบอ่อนของพริกอร่อย ทำให้แมลงต่างๆชอบกิน ผลแรกผลิใช้ผสมกับผักแกงเลียง ช่วยชูรส ส่วนผลกลางแก่ ใช้ใส่แกงคั่วส้ม จะได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวอ่อนๆ เพราะมีวิตามินซีและไส้พริกจะมีสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดและมีกลิ่นฉุน เผ็ดร้อน เป็นเครื่องปรุงอาหารช่วยชูรส ใส่น้ำพริก ยำ ทำเป็นน้ำปลาดอง และยังเป็นยาช่วยกระตุ้นทำให้เจริญอาหาร บำรุงธาตุ หรือใช้ภายนอกเป็นยาทาถู นวดลดอาการไขข้ออักเสบ

ข้อควรระวังในการใช้ คือต้องระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์จากพิษถูกตาหรือแผลเปิดดังนั้นแหละจะใช้ทาแล้วต้องล้างมือให้สะอาดทันทีถ้าทานแล้วอาการระคายเคืองและแดงยังมีอยู่เป็นเวลานานอาจเกิดเนื่องจากใช้มากเกินไปต้องลดจำนวนครั้งที่ทาหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

สารสำคัญที่พบในพริกขี้หนู

พริกขี้หนู 100 กรัม ให้พลังงาน 55 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยเส้นใย 5.2 กรัม แคลเซียม 40 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 14 มิลลิกรัม เหล็ก 1.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 2,417 กรัม วิตามินบี 1  0.29 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.1 มิลลิกรัม ไนอะซิน 1.5 มิลลิกรัม วิตามินซี 44 มิลลิกรัม