ความรู้ทั่วไป-ยา (Drug)

ยา (Drug)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Drug

ยาเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการบำบัด บรรเทา รักษาป้องกัน และวินิจฉัยโรคหรือความเจ็บป่วย

ของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชรวมถึงวัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์กิ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับทำให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสรางหรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ ที่ได้รับรองไว้ในตำรายาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับประเภทของยาแบ่งออกได้ดังนี้

ยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาที่สามารถวางจำหน่ายได้โดยทั่วไปที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ด้วยตนเองตามอาการเจ็บป่วน เนื่องจากเป็นยาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยและมีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อย เช่น ยาแดง แอลกอฮอล์ พาราเซตามอล ยาเหลือง แอมโมเนีย เป็นต้น

ยาอันตราย เป็นยาที่ขายได้เฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นยาที่มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาที่จ่ายได้เมื่อมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง และเป็นยาเฉพาะกับโรคบางโรคเท่านั้น

พลังงานความร้อน (Thermal energy)

พลังงานความร้อน (Thermal energy)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Thermal energy

พลังงานความร้อนเป็น พลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความร้อนซึ่งมีทั้งแบบธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดวงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานความร้อนจากน้ำพุร้อน พลังงานความร้อนจากธารน้ำร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น พลังงานความร้อนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารได้ เช่น น้ำกลายเป็นไอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปสร้างพลังงานชนิดอื่นได้อีก เช่น พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น พลังงานความร้อนเหล่านี้มีหน่วยเป็นแคลอรีสำหรับเครื่่องมือที่ใช้วัดชื่อว่า แคลอรีมิเตอร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Thermal energy

ฝีดาษ (Smallpox)

ฝีดาษ (Smallpox)

 

Image result for ฝีดาษ (Smallpox)

 

ฝีดาษ หรือไข้ทรพิษเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เคยมีการระบาดรุนแรงทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากโรคชนิดนี้ ฝีดาษมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Variola Major คำว่า Variola มาจากภาษาละตินว่า Varus มีความหมายว่า ตุ่มตามตัว เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้จะมีผื่นขึ้นตามตัวที่อักเสบเป็นหนอง สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยอย่างมาก ฝีดาษเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Variola ที่สามารถแพร่กระจายไปในอากาศที่อยู่ในละอองของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก เป็นต้น หรือการสัมผัสทางร่างกายของผู้ป่วยบริเวณแผลฝีดาษ ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อดทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวได้ดี ระยะฟักตัวของโรคใช้ระยะเวลาประมาณ 7-17 วัน โดยวันที่ 14 ของการติดเชื้อจะเริ่มมีผื่นขึ้น แต่อาจเกิดขึ้นในวันที่ 9 หรืออาจนานถึงวันที่ 21 หลังจากนั้นอาการป่วยจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ฝีดาษเริ่มยุติความรุนแรงลงเมื่อเอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ นายแพทย์ชาวอังกฤษสามารถค้นพบวัคซีนป้องกันฝีดาษโดนการปลูกฝี ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ลดจำนวนลงเรื่อยๆ และไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอีก นอกจากในประเทศที่ด้อยพัฒนามาก อาจยังมีอยู่บ้าง เช่น ทวีปแอฟริกา เป็นต้น

ดาวอังคาร

ดาวอังคาร

Image result for ดาวอังคาร

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 227 ล้านเก้าแสนสี่หมื่นกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 4 ชื่อในภาษาอังกฤษของดาวอังคาร  Mars ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน เนื่องจากดาวอังคารมีสีส้มคล้ายสนิมเหล็กที่บางครั้งมองเห็นเป็นสีแดงคล้ายเลือด เนื่องจากพื้นผิวของดาวอังคารเต็มไปด้วยฝุ่น ซึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่จึงมีชื่อเรียกในบางครั้งว่า ดาวแดง หรือ Red planet สัญลักษณ์แทนดาวอังคารเป็นโล่และห่อของเทพเจ้ามาร์ส เป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ผู้ชายดาวอังคารมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6794 กิโลเมตร และลักษณะการโคจรหมุนรอบตัวเอง 24 เศษ 1 ส่วน 2 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์  687 วัน บนดาวอังคารมักเกิดพายุหมุนขนาดใหญ่บ่อยครั้งและนานกินเวลาหลายสัปดาห์ ดาวอังคารมีบริวาร 2 ดวง ได้แก่ โฟบอส มีสีดำ พื้นผิวเต็มไปด้วยฝุ่นมีความกว้าง 28 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดาวอังคาร 6,000 กิโลเมตร และ ดีมอส มีสีดำพื้นผิวเต็มไปด้วยฝุ่นมีความกว้าง 15 กิโลเมตร ดาวอังคารมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะใกล้เคียงโลกมากที่สุด โดยเป็นดาวเคราะห์หินพื้นผิวมีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ทะเลทราย ภูเขาไฟ หุบเขาและบริเวณน้ำแข็งขั้วโลก ภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวอังคารและในระบบสุริยะคือ ภูเขาไฟโอลิมปัส ส่วนหุบเขามาริเนริส เป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีความกว้าง 8500 กิโลเมตร ยาว 1 600 กิโลเมตร

 

Image result for ดาวอังคาร

จุดสำคัญในการเขียนแจกแจงงาน

จุดสำคัญในการเขียนแจกแจงงาน

 

Image result for job description

ตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบจุดสำคัญให้ครบถ้วน จากนั้นระบุชื่อ ตำแหน่งผู้จัดทำ วัน เดือน ปี ที่จัดทำ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป หากหัวหน้างานทุกคนในองค์กรพิจารณาเลือกประเภทของการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่ต้องการให้ลูกทีมปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานและรักษาคุณภาพได้ และให้เวลาลงมือจัดทำขึ้นก็เชื่อว่าคุ้มค่า เพราะสามารถนำใบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ไปใช้ในการสอนและแนะนำแก่ทีมได้ เมื่อมีคนใหม่หรือคนโอนย้ายงานข้ามมาในหน่วยงานก็สามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนรู้งานได้ นอกจากนี้การเรียบเรียงขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น ทำให้สามารถตรวจสอบงานในกรณีที่อาจจะมีปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการทำงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยและยิ่งถ้าจัดทำเป็นข้อมูลในระบบการจัดความรู้ก็จะทำให้มีการปรับปรุงข้อมูล วิธีการ และทำให้เกิดการกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแบ่งภูมิปัญญาทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนา

หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนา

 

Image result for Adapt

 

การนำหลัก 3A (Aware, Accep, Adapt) มาใช้เป็นแนวทางในการสนทนา เพื่อทำความตกลงกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างานในการจัดทำแผนพัฒนาได้ โดยเริ่มจากการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจน ชี้ให้เห็นผลกระทบของทัศนคติหรือพฤติกรรมที่มีต่อผลการปฏิบัติของตนเองและของทีม ซึ่งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาและสะท้อนความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถทำได้ร่วมกัน กำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่พนักงานไม่มีทีท่าให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุง หัวหน้าสายงานสามารถทำข้อตกลงในลักษณะเป็นพันธสัญญากับพนักงาน หรือ Performance  Improvement Contract โดยระบุเงื่อนไขที่อาจจะต้องดำเนินการทางวินัยหรือแจ้งผลที่จะตามมาอย่างชัดเจนไว้ว่า หากพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานไม่มีความคืบหน้า จำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ ตามลำดับ โดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การตัดแต้ม ตัดเงิน เป็นต้น สำหรับการทำแผนพัฒนาหัวหน้างานที่มีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงานนั้น เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารของหน่วยงานร่วมกับ HR สามารถดำเนินการวางแผน โดยการร่างแผนพัฒนาหัวหน้างานควบคู่ไปกับแผนพัฒนาพนักงานได้ โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของทาง HR มาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาดังกล่าว ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการสนทนากับหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดตระหนักรู้เปิดใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนา ในบางกรณีทาง HR อาจจะเสนอให้มี Personal Coach ซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากภายนอกมาให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของหัวหน้างานบางรายเพิ่มเติมก็ได้

องค์กรยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับ

ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ employee engagement

 

องค์กรยิ่งให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ พนักงานก็จะยิ่งเก่งขึ้นและคืนกลับมาเป็นความสำเร็จขององค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร เมื่อมีคนเก่งมาทำแล้ว สิ่งสำคัญที่ตามมานั้นก็คือการรักษาแรงจูงใจให้คนเก่งเรานั้นสนใจเต็มใจมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานที่เขาเอง และองค์กรภาคภูมิใจความรู้สึกมุ่งมั่น ผูกพันต่อพันธกิจและพร้อมที่จะทุ่มเทพลังความคิดสติปัญญาเพื่อสร้างความสำเร็จนั้น ภาษาทางเฮฮาเรียกกันว่า Employee Engagement ซึ่งหากพนักงานมีความรู้สึกดังกล่าวแล้ว จะส่งผลไปสู่การสร้างผลงานที่สูงขึ้น และปัจจัยที่สร้างความรู้สึกผูกพันกับพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. เนื้องานและความรับผิดชอบที่ได้รับ

2. ความสัมพันธ์กับผู้

3. ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

4. ด้านการพัฒนาความก้าวหน้า

และหลายองค์กรจึงนำเอาปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้มาทำเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความผูกพันของพนักงานในองค์ก รและนำผลมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนรักษาแรงจูงใจของคนในองค์กรต่อไป

เครื่องทรงกษัตริย์อินคา

เครื่องทรงกษัตริย์อินคา

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ inca king wear

 

จักรพรรดิทรงเครื่องด้วยผ้าแพรที่สาวพรหมจรรย์ซึ่งอุทิศตนเป็นทาสของสุริยะเทพพอเป็นพิเศษ สวมผ้าแดงคาดพระเศียรมีพู่ขนนกด้านหน้าตรงพระนลาฏ ติดพระกุณฑลเป็นรูปแผ่นทองวงกลมทั้งสองข้างตรงพระกรรณ ภายใต้ห้องบรรทมทรงบรรทมบนฟูกยัดฟาง ซึ่งคลุมด้วยผ้าขนสัตว์หลากสีสันโดยมีพระมเหสีและนางกำนันนั่งเฝ้าล้อมรอบ

ในฐานะที่เป็นสมมติเทพซึ่งกษัตริย์ต้องเสด็จไปเยี่ยมดินแดนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลทั่วอาณาจักร และจะต้องทรงเครื่องตำแหน่งจักรพรรดิเต็มยศ ส่วนในภาวะสงครามจะทรงสวมชุดนักรบ ประทับนั่งในเกี้ยวที่ทหารแบกหาม นำทัพไปยังสมรภูมิ และในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปไกลโดยใช้เวลานานหลายปี ก็จะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการซึ่งเป็นที่วางพระทัยบริหารบ้านเมืองในเมืองหลวงแทน สรุปได้ว่าจักรพรรดิทรงเครื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งกองทหาร และข้าราชบริพาร ในลักษณะที่มีอำนาจ สง่าผ่าเผย และความยิ่งใหญ่

บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ

บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ในช่วงเวลาที่พนักงานเติบโต ก้าวหน้าไปเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหาร เราคงเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาว ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายสูง ขึ้นต้องบริหารทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน โดยเรื่องงานที่ทำนั้นก็มีความสลับซับซ้อนขึ้น แถมยังต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้น ส่วนเรื่องการบริหารคนก็มีหลายเรื่องที่น่าปวดหัว เพราะแต่ละคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารรุ่นเก่าก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจคนรุ่นใหม่ ดูเหมือนบริหารยากขึ้น รวมๆ แล้วจึงรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ กับการเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบัน การที่ผู้บริหารรุ่นเก่าจะเข้าใจและสามารถบริหารพนักงานรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดหากเราศึกษาและทำความเข้าใจความคาดหวังค่านิยมวิถีชีวิตและแรงจูงใจของพนักงานรุ่นใหม่ตามที่มีผู้รู้ได้ศึกษาและให้คำแนะนำไว้ ซึ่งพอจะสรุปประเด็นหลักๆได้ ดังนี้

 1. ต้องให้งานที่ท้าทาย มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะ Gen X ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในตัวสูง และชอบแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์
 2. ให้มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย เพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนในยุคที่สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีความกระตือรือร้นและมีความสนใจที่หลากหลาย เช่น อาจโทรศัพท์ในขณะที่ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นไม่ควรมองว่าเป็นคนจับจด
 3. ในการมอบหมายงานไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าทำอะไร เมื่อไหร่ แต่ต้องบอกภาพรวม เหตุผลและความสำคัญของงานนั้นๆ เพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสำคัญต่องานดังกล่าว
 4. การใช้อารมณ์ ความรู้สึกกับคนรุ่นใหม่ในการสร้างความผูกพันต่องาน มีบทบาทสำคัญ เพราะเขาจะรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับ การรับฟัง เพื่อเกิดความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพลังให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
 5. การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สนุก มีสีสัน มีชีวิตชีวา ซึ่งในบางครั้งต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับผู้บริหารบ้าง

ไม่ชอบสั่งงานแต่ต้องการให้ทำตาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำงานดี

” พนักงานรู้สึกว่าความสำเร็จนั้นไกลเกินเอื้อม สิ่งที่ทำได้คือ พยายามเลียนแบบผู้นำ”

ทักษะในการเป็นผู้นำที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การรู้จักเลือกใช้สไตล์ในการนำที่หลากหลายรูปแบบได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ คน และลักษณะภารกิจที่ต้องนำ จึงจะได้งานและได้ทั้งหัวใจคน  ซึ่งตอนนี้จะพูดถึงสไตล์การนำแบบ Pacesetting Style คือ การนำโดยไม่ยึดถือตนเองเป็นต้นแบบ เน้นการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ลูกทีมจะได้รู้ว่าต้องทำงานอย่างไร ในระดับใด จึงจะทำงานบรรลุสำเร็จอย่างสูงได้
ขอยกตัวอย่างวิธีการนำที่แตกต่างกันของ 3 สไตล์ พอเป็นสังเขปดังนี้

 • Directive Style ที่เน้นการชี้นำ การสั่งการจะพูดว่า “คุณรีบไปเสนอสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าเลยนะ” ผู้นำสไตล์นี้ มักเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในทางธุรกิจและไม่อาจรีรอได้ การสั่งการให้ทำจึงเกิดผลได้อย่างทันท่วงที
 • Visionary Style ที่เน้นการโน้มน้าวให้เห็นภาพในอนาคต “ลูกค้าจะตื่นเต้นสักแค่ไหนเมื่อเห็นนวัตกรรมใหม่ของเรา” เป็นการเปิดมุมมองของทีมงาน ให้เห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน และพร้อมดำเนินงานไปในทางทิศเดียวกัน
 • Pacesetting Style ที่ยึดตนเองเป็นต้นแบบ “คอยดูนะผมจะทำสินค้าตัวใหม่นี้ให้ฮิตติดตลาด” ด้วยความสามารถส่วนตัวและความเชื่อมั่นจากทีม รูปแบบการทำงานของผู้นำสไตล์นี้ จึงต้องเริ่มลงมือเป็นแบบอย่าง นำทางให้ทีมงานตามได้อย่างรวดเร็ว และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

ผู้นำที่มีความสามารถสูงแต่ไม่ชอบสอนงาน ไม่ชอบการสั่งการ จะมีแนวโน้มที่จะใช้สไตล์การนำแบบนี้ ซึ่งพูดอีกแบบคือการสั่งงานด้วยการกระทำนั่นเอง ผู้นำจะเลือกใช้สไตล์นี้ให้เกิดผล ต้องมั่นใจว่าใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. สถานการณ์ เมื่อหน่วยงานและองค์กรมีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการชี้แจงการทำความเข้าใจในภารกิจโดยทั่วถึง และทุกคนมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายองค์
 2. ลักษณะงาน เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐานสูง ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มหรือยกระดับการทำงานสู่ความเป็นเลิศ อาจเป็นงานที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีเวลาอันจำกัดในการพัฒนาทักษะนั้น
 3. ตัวผู้นำ มีความสามารถสูง ชอบที่จะลงมือด้วยตัวเอง และต้องการขับเคลื่อนภารกิจสำเร็จ ให้บรรลุผลโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
 4. พนักงาน มีความรู้ความสามารถสูง เทียบเคียงกับผู้นำและเชื่อมั่นในแนวทางการทำงานของผู้นำ